Tag: Sinada

Sinada ama Zinada waa inuu galiyo ninka bahalkiisa naag xaaraan ka ah oo uuna mehersanin, waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn oo lagu muto ciqaabta Alle, Islaamka wuxuu u dejiyay xad qofka falka sinada sameeya.

Maamul © 2015 Frontier Theme