Tag: caafimaadka

Caafimaad waxaa laga wadaa jirka nafleyda oo aan ka bixin sida laga rabay oo caadiga ah, waxaa lid ku ah jirro ama cudur, waxaa kaloo loo yaqaanaa fiyow.

Maamul © 2015 Frontier Theme